สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีต้อนรับ

 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ฯประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ฯประจำปีงบประมาณ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
งานวันเด็แห่งชาติ ประจำปี2559
งานวันเด็แห่งชาติ ประจำปี2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ส่งท้ายปีเก่า 2558
ส่งท้ายปีเก่า 2558 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ครั้งที่2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ แบบเรียน จำนวน ๑๕๗ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ แบบเรียน จำนวน ๑๕๗ รายการ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทศบาลตำบลบางวัวได้รับจัดสรรเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จำนวน 2 ชุด ราคา 96,400 บาท
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทศบาลตำบลบางวัวได้รับจัดสรรเ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์"รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และคำนวณราคากลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.และกระทรวงการคลังเสนอ โครงการก่อสร้างรั้วฟุตซอลเทศบาลตำบลบางวัว
ประชาสัมพันธ์"รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนเ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางวัว
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางวั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  .........................................
  infographics
  facebook
  เข้าสู่ระบบ
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  รัฐบาลไทย
  สสส.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  สํานักงาน กพ
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  สสส
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ดูทีวีออนไลน์