เทศบาลตำบลบางวัวยินดีต้อนรับ นำโดยคณะผู้บริหาร นายโกวิท เกตุนวม นายกเทศมนตรี นายชูศักดิ์ ศรีอัญชลี และนายวัฒนา ม่วงทอง รองนายเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลทุกคน
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล1(บางวัว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาล1(บางวัว)จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)จำนวน 1 หลัง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน1โรงเรียนเทศบาล1(บางวัว)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน1โรงเรียนเทศบาล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3-5 และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2-5/6
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนักวิชาการการเงินและบัญชี ร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางวัวขอเชิญร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี
เทศบาลตำบลบางวัวขอเชิญร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางวัว ขอเชิญร่วมงาน ...ประเพณีลอยกระทง
เทศบาลตำบลบางวัว ขอเชิญร่วมงาน ...ประเพณีลอยกระทง ...
...
อ่านต่อ... 
 
โรงรับจำนำ (สถานธนานุบาล)เทศบาลตำบลบางวัว
โรงรับจำนำ (สถานธนานุบาล)เทศบาลตำบลบางวัว ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลบางวัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
รัฐบาลไทย
สสส.
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สํานักงาน กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์