สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีต้อนรับ

 
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องสมุด
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรี(คีย์บอร์ด)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรี(คีย์บอร์ด)พร้อมอุปกร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการโทรทัศน์ทางสายภายในโรงเรียนเทศบาล ๑(บางวัว)
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการโทรทัศน์ทา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล1(บางวัว)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคาร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว) ประจำปี 2555
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว) ประจำปี 255 ...
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว) จัดงานพิธีไหว้คร ...
อ่านต่อ... 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ...
เมื่อวันท ...
อ่านต่อ... 
 
งานพบปะสังสรรค์ชมรมผู้สูงอายุ
งานพบปะสังสรรค์ชมรมผู้สูงอายุ ...
เมื่อวันท ...
อ่านต่อ... 
 
“ บางวัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ”
“ บางวัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ” ...
เมื่อวันท ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 7)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง 7)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา 7)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  .........................................
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  รัฐบาลไทย
  สสส.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  สํานักงาน กพ
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  สสส
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ดูทีวีออนไลน์