สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีต้อนรับ

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาพร้อมอุป ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ
ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1(บางวัว)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียนโร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ แบบเรียน จำนวน ๑๑๐ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ แบบเรียน จำนวน ๑๑๐ รายการ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว) ประจำปี 2555
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว) ประจำปี 255 ...
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว) จัดงานพิธีไหว้คร ...
อ่านต่อ... 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ...
เมื่อวันท ...
อ่านต่อ... 
 
งานพบปะสังสรรค์ชมรมผู้สูงอายุ
งานพบปะสังสรรค์ชมรมผู้สูงอายุ ...
เมื่อวันท ...
อ่านต่อ... 
 
“ บางวัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ”
“ บางวัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ” ...
เมื่อวันท ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 7)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง 7)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา 7)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
  เปิดสอบวันนี้
   
  .........................................
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  รัฐบาลไทย
  สสส.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  สํานักงาน กพ
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  สสส
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ดูทีวีออนไลน์