สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีต้อนรับ

 
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องสมุด
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรี(คีย์บอร์ด)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรี(คีย์บอร์ด)พร้อมอุปกร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการโทรทัศน์ทางสายภายในโรงเรียนเทศบาล ๑(บางวัว)
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการโทรทัศน์ทา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล1(บางวัว)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคาร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว) ประจำปี 2555
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว) ประจำปี 255 ...
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว) จัดงานพิธีไหว้คร ...
อ่านต่อ... 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ...
เมื่อวันท ...
อ่านต่อ... 
 
งานพบปะสังสรรค์ชมรมผู้สูงอายุ
งานพบปะสังสรรค์ชมรมผู้สูงอายุ ...
เมื่อวันท ...
อ่านต่อ... 
 
“ บางวัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ”
“ บางวัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ” ...
เมื่อวันท ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางวัว
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางวั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3-5 และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2-5/6
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนักวิชาการการเงินและบัญชี ร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางวัวขอเชิญร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี
เทศบาลตำบลบางวัวขอเชิญร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางวัว ขอเชิญร่วมงาน ...ประเพณีลอยกระทง
เทศบาลตำบลบางวัว ขอเชิญร่วมงาน ...ประเพณีลอยกระทง ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  .........................................
  infographics
  เข้าสู่ระบบ
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  รัฐบาลไทย
  สสส.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  สํานักงาน กพ
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  สสส
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ดูทีวีออนไลน์